The Flyers had their retro orange jerseys on.
BACK to Thumbnails
Previous Photo
Next Photo