Victor Kozlov and Sergei Fedorov follow Thomas Fleischman to shoot on Olie.
BACK to Thumbnails
Previous Photo
Next Photo